Boże Narodzenie 2019

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

pragniemy życzyć, aby słowo,

które stało się Ciałem

stało się również życiem każdego z nas.

 

Niech przychodzący Pan rozjaśnia swoją

łaską każdy dzień Nowego 2020 Roku.

Życzą uczestnicy i  pracownicy

WTZ Caritas w Ropczycach