Artystyczno-muzyczna

            W pracowni artystyczno-muzycznej uczestnicy rozwijają swoje talenty aktorskie wokalne

i muzyczne. Pracownia przygotowuje przedstawienia ,skecze oraz okolicznościowe scenki. Uczestnicy kształtują tutaj swoją wrażliwość artystyczno-muzyczną poprzez wspólny śpiew, grę na instrumentach(często wykonanych samodzielnie) czy tez uczą się prostych tańców. Rozwijają również warsztat aktorski przez ćwiczenia dykcji, ruch sceniczny
i obycie z mikrofonem.