Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – Ropczyce 2018

              

                       W dniu 10 maja w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej w ramach „Dnia Godności  Osoby  z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Przegląd zorganizowany zostało przez SDS w Ropczycach. Udział w nim brali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas z Ropczyc, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wielopola Skrzyńskiego, podopieczni  Dziennego Domu Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie oraz  uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy. Oprócz części artystycznej odbyła się również wystawa prac artystycznych .

Zapraszamy do obejrzenia galerii z przeglądu i wystawy.