Boże Narodzenie

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego
na świat, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu”. (1 J 4,9)

Niech Święta Bożego Narodzenia staną się źródłem wzmacniania ducha.
Niechaj przyniosą radość, pokój i wzajemną życzliwość.
Życzą uczestnicy i pracownicy WTZ Caritas w Ropczycach

 

Czytaj więcej

XX Powiatowa Impreza Sportowo – Integracyjna „Jesteśmy Razem” 2021

W dniach 16-17 czerwca odbyła się XX Powiatowa Impreza Sportowo Integracyjna „Jesteśmy-Razem”.  W tym roku miała ona inną formułę niż zwykle. Jednym z zadań było uczestnictwo w  „Grze terenowej” w atrakcyjnych miejscach naszego powiatu: nad zalewami w Cierpiszu  i Kamionce, w Parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej, przy Krzyżu „III Tysiąclecia” w Borkach Chechelskich oraz Szwajcarii Ropczyckiej. Gra terenowa polegała na odnajdywaniu w tych miejscach różnych ukrytych przedmiotów, rozwiązywaniu zadań lub krzyżówek, które zawierały wskazówki jak dotrzeć do końca trasy, aby zdobyć „skarb”. W imprezie uczestniczyło dziesięć placówek z naszego powiatu: Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, Dzienny Dom Pobytu w Zagorzycach, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie, Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach jako organizatorzy tej imprezy.

Wyrażamy podziękowania dla Pana Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za Honorowy Patronat tego wydarzenia oraz nagrody dla wszystkich  graczy  oraz Pani Monice Kwietniewskiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach za pomoc w organizacji tej imprezy a przede wszystkim za dofinansowanie tego wydarzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowanie kierujemy również dla  ks. dr Piotr Potyrały Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który dopingował i zachęcał do zabawy w pięknych miejscach naszego powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

W ramach tegorocznej imprezy każda jednostka wykonała jedną literę z nazwy „Jesteśmy Razem” z których został utworzony napis.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Czytaj więcej

Wesołych Świąt

W małym Świętym Dziecku
Bóg ułatwia nam Zbawienie.

Niech Gwiazda Betlejemska
zwiastuje nam w sercu na nowo
tę Dobrą Nowinę.

Niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi.

Niech się umocni nadzieją
na cały Nowy 2021 Rok !

Życzą Uczestnicy i Pracownicy
WTZ Caritas w Ropczycach

Czytaj więcej

Nasza choinka.

                  W ten przedświąteczny czas uczestnicy naszych warsztatów samodzielnie ubierali naszą choinkę. Przygotowania trwały kilka tygodni ponieważ ozdoby wykonali własnoręcznie w swoich pracowniach.
W wykonaniu ozdób pomagali także uczestnicy naszego klubu do którego należą osoby chcące
w przyszłości być uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych ozdób i ubierania choinki.

Czytaj więcej

Jesienny wyjazd do Parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej

 

W ostatnim słonecznym tygodniu września odwiedziliśmy Park Buczyna w Górze Ropczyckiej. Celem naszej wyprawy było zapoznanie z lokalną historią, dziejami powstania parku oraz dziejami poszczególnych jego właścicieli. Poza tym chcieliśmy również nazbierać materiału do wykonania ozdobnych elementów stroików świątecznych. Zbieraliśmy żołędzie, kasztany oraz buczyny. Robiliśmy to w duchu współzawodnictwa, ponieważ ogłoszono konkurs na najlepsze zbiory. Opłacało się buszować w krzakach.

Zapraszamy do galerii

Czytaj więcej

PFRON zaprasza do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii

Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów w sytuacji ograniczeń w poruszaniu się i w dostępie do sklepów w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ze względu na cel badania ankieta adresowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych dokonujących zakupu artykułów pierwszej potrzeby samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, lub
najbliższego otoczenia (tj. do osób niepełnosprawnych mieszkających samodzielnie lub
z rodziną/opiekunami/współlokatorami).

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link lub skopiować go i wkleić w okienko przeglądarki internetowej. Prosimy
o wypełnienie ankiety do 8 maja 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: badania@pfron.org.pl

Link do elektronicznej wersji ankiety DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

https://ankiety.pfron.org.pl/limesurvey/index.php/285954?lang=pl

 

Dziękujemy za udział w badaniu,

Zespół Badawczy PFRON

Czytaj więcej

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem
w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Aby ułatwić Państwu złożenie wniosku jak i pracę przy  realizacji odpowiednim instytucjom warto zaczekać do 10 maja. Po tej dacie będzie można złożyć jeden wniosek obejmujący łącznie świadczenie za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj).
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod nr  tel. 17 22 18 339 lub 666 810 608.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Czytaj więcej