Przygotowania zawodowego

          Pracownia przygotowania zawodowego wyposażona jest w  komputery, kserokopiarkę, skaner i drukarki. Uczestnicy mają możliwość nauki obsługi komputera, poznawania i pracy w różnych programach takich jak: Corel, Microsoft Word, Excel, Paint. Uczą się obsługi kserokopiarki, drukarki, bindownicy oraz pracy z aparatem fotograficznym i kamerą. Wykonują prace z papieru i tektury, oprawiają bindują i uczą się drukować zdjęcia. Podstawą pracowni jest przygotowanie uczestników do podejmowania pracy na otwartym i zamkniętym rynku pracy. Uczestnicy mają też możliwość w odbywaniu praktyk zawodowych w Zakładzie Aktywizacji zawodowej.