Obiady terapeutyczne

W okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.  uczestnicy WTZ w Ropczycach  biorą udział w  innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne” finansowanej z EFS, której ideą jest zaangażowanie osób z niepełnosprawnością  w przygotowanie i dostarczanie dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Ciepły posiłek pełni tutaj podwójną rolę – jest nośnikiem zdrowia i relacji, pozwala na spotkanie dwóch grup społecznych, a co za tym idzie na wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu i empatii. Osoby starsze czują się mniej samotne, zaopiekowanie, natomiast osoby z  niepełnosprawnością czują się potrzebne a tym samym zwiększają swoje umiejętności zawodowe i społeczne.

Innowacja będzie kontynuowana i w tym celu zapraszamy osoby starsze, samotne, zamieszkałe niedaleko od siedziby WTZ w Ropczycach zainteresowane udziałem   w innowacji do kontaktu pod
nr tel. 17 22 18 339 od pn-pt w godz. 8 -15.

Czytaj więcej