Boże Narodzenie

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego
na świat, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu”. (1 J 4,9)

Niech Święta Bożego Narodzenia staną się źródłem wzmacniania ducha.
Niechaj przyniosą radość, pokój i wzajemną życzliwość.
Życzą uczestnicy i pracownicy WTZ Caritas w Ropczycach

 

Czytaj więcej