Wielkanoc 2019

      Alleluja! Biją dzwony
głosząc w świata wszystkie strony,
że Zmartwychwstał Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja……

Niech nadzieja
płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania
nieustannie obdarza nas
mocą i radością każdego dnia.

Życzą
Pracownicy i Uczestnicy
WTZ Caritas w Ropczycach

Dodaj komentarz