XX Powiatowa Impreza Sportowo – Integracyjna „Jesteśmy Razem” 2021

W dniach 16-17 czerwca odbyła się XX Powiatowa Impreza Sportowo Integracyjna „Jesteśmy-Razem”.  W tym roku miała ona inną formułę niż zwykle. Jednym z zadań było uczestnictwo w  „Grze terenowej” w atrakcyjnych miejscach naszego powiatu: nad zalewami w Cierpiszu  i Kamionce, w Parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej, przy Krzyżu „III Tysiąclecia” w Borkach Chechelskich oraz Szwajcarii Ropczyckiej. Gra terenowa polegała na odnajdywaniu w tych miejscach różnych ukrytych przedmiotów, rozwiązywaniu zadań lub krzyżówek, które zawierały wskazówki jak dotrzeć do końca trasy, aby zdobyć „skarb”. W imprezie uczestniczyło dziesięć placówek z naszego powiatu: Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, Dzienny Dom Pobytu w Zagorzycach, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie, Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ropczycach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach jako organizatorzy tej imprezy.

Wyrażamy podziękowania dla Pana Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za Honorowy Patronat tego wydarzenia oraz nagrody dla wszystkich  graczy  oraz Pani Monice Kwietniewskiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach za pomoc w organizacji tej imprezy a przede wszystkim za dofinansowanie tego wydarzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowanie kierujemy również dla  ks. dr Piotr Potyrały Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który dopingował i zachęcał do zabawy w pięknych miejscach naszego powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

W ramach tegorocznej imprezy każda jednostka wykonała jedną literę z nazwy „Jesteśmy Razem” z których został utworzony napis.

Zapraszamy do galerii zdjęć.