Wesołych Świąt

W małym Świętym Dziecku
Bóg ułatwia nam Zbawienie.

Niech Gwiazda Betlejemska
zwiastuje nam w sercu na nowo
tę Dobrą Nowinę.

Niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi.

Niech się umocni nadzieją
na cały Nowy 2021 Rok !

Życzą Uczestnicy i Pracownicy
WTZ Caritas w Ropczycach

Czytaj więcej

Nasza choinka.

                  W ten przedświąteczny czas uczestnicy naszych warsztatów samodzielnie ubierali naszą choinkę. Przygotowania trwały kilka tygodni ponieważ ozdoby wykonali własnoręcznie w swoich pracowniach.
W wykonaniu ozdób pomagali także uczestnicy naszego klubu do którego należą osoby chcące
w przyszłości być uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych ozdób i ubierania choinki.

Czytaj więcej

Jesienny wyjazd do Parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej

 

W ostatnim słonecznym tygodniu września odwiedziliśmy Park Buczyna w Górze Ropczyckiej. Celem naszej wyprawy było zapoznanie z lokalną historią, dziejami powstania parku oraz dziejami poszczególnych jego właścicieli. Poza tym chcieliśmy również nazbierać materiału do wykonania ozdobnych elementów stroików świątecznych. Zbieraliśmy żołędzie, kasztany oraz buczyny. Robiliśmy to w duchu współzawodnictwa, ponieważ ogłoszono konkurs na najlepsze zbiory. Opłacało się buszować w krzakach.

Zapraszamy do galerii

Czytaj więcej

PFRON zaprasza do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii

Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów w sytuacji ograniczeń w poruszaniu się i w dostępie do sklepów w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Ze względu na cel badania ankieta adresowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych dokonujących zakupu artykułów pierwszej potrzeby samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, lub
najbliższego otoczenia (tj. do osób niepełnosprawnych mieszkających samodzielnie lub
z rodziną/opiekunami/współlokatorami).

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link lub skopiować go i wkleić w okienko przeglądarki internetowej. Prosimy
o wypełnienie ankiety do 8 maja 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: badania@pfron.org.pl

Link do elektronicznej wersji ankiety DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

https://ankiety.pfron.org.pl/limesurvey/index.php/285954?lang=pl

 

Dziękujemy za udział w badaniu,

Zespół Badawczy PFRON

Czytaj więcej

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem
w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Aby ułatwić Państwu złożenie wniosku jak i pracę przy  realizacji odpowiednim instytucjom warto zaczekać do 10 maja. Po tej dacie będzie można złożyć jeden wniosek obejmujący łącznie świadczenie za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj).
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod nr  tel. 17 22 18 339 lub 666 810 608.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Czytaj więcej

Jasełka 2020 i poświęcenie busa.

W dniu 30. stycznia świętowaliśmy. W tym dniu odwiedzili nas znamienici goście – Jego Ekscelencja Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, władze kościelne, a także wojewódzkie, powiatowe i gminne. Licznie odwiedzili nas przyjaciele, na których wsparcie zawsze możemy liczyć, a którzy w minionym roku pomogli nam szczególnie, bo dzięki ich pomocy zakupiliśmy nowy autobus.

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia nowego pojazdu, aby służył nam długo, bez usterek
i wypadków.

Następnie uczestnicy z grupy teatralnej pod kierownictwem Pani Moniki Tylutki-Lask  i Pani Agnieszki Dudy przedstawili swoją interpretację Narodzenia Pana Jezusa. Występ spotkał się
z ogromnym aplauzem i podziwem ze strony publiczności.

Kolejno przemawiali zaproszeni goście z życzeniami, wspomnieniami, refleksjami…

Ostatnim punktem programu był poczęstunek, jak zwykle z przyjemnością i do syta. Mamy nadzieję, że w następnym roku znów zechcecie nas odwiedzić – do zobaczenia!

 Zapraszamy do galerii zdjęć

Czytaj więcej