Wesołych Świąt

W małym Świętym Dziecku
Bóg ułatwia nam Zbawienie.

Niech Gwiazda Betlejemska
zwiastuje nam w sercu na nowo
tę Dobrą Nowinę.

Niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi.

Niech się umocni nadzieją
na cały Nowy 2021 Rok !

Życzą Uczestnicy i Pracownicy
WTZ Caritas w Ropczycach